Akademia Pływania Optimum Sport na szkoleniu we Wrocławiu!

Wiemy jak ważne jest ciągłe doskonalenie naszego warsztatu pracy aby oferta skierowana do Państwa była na jak największym poziomie. Dlatego do wielu szkoleń oraz kursów w których braliśmy udział doliczamy kolejne, które odbyło się w dniach 25 - 27 listopada we Wrocławiu. Było to szkolenie z praktycznego wykorzystania wiedzy o nurkowaniu niemowląt i małych dzieci. Szkolenie prowadziła Pani Weroniko Kojro, która ma bogate doświadczenie w nauczania pływania niemowląt oraz stwotrzyła swój autorski program w tym zakresie. Naszą firmę na szkoleniu reprezentował Piotr Kowalczyk.

Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www