Rusza program "AKTYWNY PRZEDSZKOLAK"

 

"AKTYWNY PRZEDSZKOLAK" to program aktywności ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Obejmuje zajęcia ruchowo - sportowe z piłkami oraz innymi przyborami.

 

 

Główne założenia programu

·        poprawianie ogólnego stanu zdrowia dzieci

·        wspomaganie rozwoju sprawności ruchowej, kondycyjnej, koordynacyjnej i manualnej

·        rozbudzenie zainteresowań dziecka do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz brania czynnego udziału w szeroko rozumianej rekreacji oraz sporcie po zakończeniu edukacji przedszkolnej

·        wyrabianie pozytywnych cech charakteru jak zdecydowanie, odwaga, pewność siebie, wytrwałość, zdyscyplinowanie

·        dobra zabawa w sport!

 

 

Oferta skierowana jest do zainteresowanych przedszkoli.

 

Szczegóły w zakładce "Oferta"

Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www