Uczniowie z gminy Mosina

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KLAS 1-3 GMINY MOSINA

 1. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych z klas 1- 3 z gminy Mosina.
 2. Głównym organizatorem zajęć jest Akademia Pływania Optimum Sport
 3. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci, które nie potrafią jeszcze pływać oraz dla dzieci korzystających wcześniej z nauki pływania w I edycji (kontynuacja pływania).
 4. Kurs składa się z 12 zajęć trwających po 45 min.
 5. Zajęcia przeprowadzone są na basenie hotelu Agro w Dymaczewie przy ul. Mosińskiej 2.
 6. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu basenu.
 7. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć rodzice lub inni opiekunowie prawni dzieci biorących udział w zajęciach podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach z  pływania.
 8. Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane przez organizatora zajęć. Akademia Pływania Optimum Sport  zastrzega sobie możliwość do wykorzystania zgromadzonych materiałów w celach marketingowych. Uczestnik zajęć lub opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka utrwalonego w trakcie zajęć w celach marketingowo-reklamowych.
 9. Instruktor przejmuje odpowiedzialność za uczestników zajęć od momentu zbiórki przy basenie do momentu końcowej zbiórki uczestników w tym samym miejscu. Po zakończeniu zbiórki końcowej opiekun prawny ma obowiązek przejąć opiekę nad dzieckiem.
 10. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Dzięki dofinansowaniu gminy Mosina, cena zajęć wynosi 8 zł za pojedyncze zajęcia. Cały kurs 12 lekcyjny kosztuje 96 zł.
 11. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć gotówką u instruktora Akademii Pływania na basenie.
 12. Akademia Pływania Optimum Sport nie zwraca kosztów za nie wykorzystane zajęcia.
 13. Uczestnik zajęć dokonuje rezerwacji i zgłoszenia drogą mailową na adres: info@optimumsport.pl
  W zgłoszeniu należy podać imię  i nazwisko, wiek dziecka oraz dzień i godzinę zajęć.
 14. Uczestnik zajęć, który prawidłowo dokonał zgłoszenia otrzyma potwierdzenie rezerwacji na podany adres email w przeciągu 48 godzin.
 15. Akademia Pływania Optimum Sport nie bierze odpowiedzialności w przypadku nie otrzymania zgłoszenia z przyczyn od niej nie zależnych (brak dostępu do internetu przez Uczestnika zajęć, błędnie wpisany adres mailowy w zgłoszeniu itp.).
 16. Akademia Pływania Optimum Sport nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie basenu.
 17. Dokonanie rezerwacji oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zajęć.
 18. Akademia Pływania Optimum Sport zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania kursu oraz do interpretacji powyższego regulaminu.

 

Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www